Podmiot odpowiedzialny

Odpowiedzialny za treści:

Compact Electronic Sp. z o.o.
ul. Światowida 32/1
81-543 Gdynia – Orłowo

🇵🇱NIP: / 🇦🇹UID: / 🇩🇪USt.IdNr.:
/ 🇪🇺VAT Id: PL586-19-24-783

e-Mail:
Whatsapp / Telegram / Telefon:
+48 690 000 808[🇵🇱🇦🇹🇩🇪🇪🇺]
Telefaks: +48 58 6649236

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
pod numerem KRS 0000089533,
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Prawa do dzieł: