Kamera WarsawLive HD

Widok od wschodniej strony Wisły (Praga) na City po stronie zachodniej

Kopiec Powstania Warszawskiego widoczny na Presecie 7

Warszawa, miasto stołeczne Warszawa[2] (m.st. Warszawa) – stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą.

Prawa miejskie uzyskała przed 1300[3]. W 1569 mocą unii lubelskiej Warszawa została ustanowiona miejscem obrad sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów[a]. Od 1573 odbywały się tam wolne elekcje. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku[4].

Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności (1 777 972 mieszkańców, stan na 1 stycznia 2019)[1] i powierzchni (517,24 km² łącznie z Wisłą)[1].

Jest jedynym miastem w Polsce, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Od 2002 Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu[5]. W jej skład wchodzi 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy[6].

Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. Warszawa jest także siedzibą agencji Frontex, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej, oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), agendy OBWE.

Warszawa została wyróżniona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari[7], Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy[8][9], Krzyżem Niepodległości z mieczami[10] i Warszawskim Krzyżem Powstańczym[11].

W 2010 think tank Globalization and World Cities (GaWC), badający wzajemne stosunki pomiędzy miastami świata w kontekście globalizacji, uznał Warszawę za metropolię globalną (Alpha-)[12]. W 2016 ocena ta została podwyższona do kategorii Alpha[13].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa