Wydawca

Odpowiedzialny za treści:

Compact Electronic Sp. z o.o.
ul. Światowida 32/1
81-543 Gdynia

NIP: PL586-19-24-783

e-Mail:
Telefon: +48 690 000 808

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, pod numerem KRS 0000089533. Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Prawa do dzieł: